نقش خیال

صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
اسب سرکش

 

 

 اسب سرکش

 

اسب وحشی

این نقاشی رو هم دیگه ندارم  هرکسی که می خواد اصلشو ببینه میتونه بره

پیش سمانه 

 

 

اسبی در این حوالی بی تاب  و پر تلاطم

 

هرشب غریب و سرکش بر خاک می زند سم

 

مردی سپید جامه دستار سبز بر سر

 

از سمت خرمن نور از کوچه های گندم

 

می آید از سپیده بر پشت اسب آرام

 

وقتی که شهر تنهاست سر می زند به مردم

 

تقسیم می کند نور در دست های خاکی

 

تقسیم می کند عشق نان و گل و تبسم

 

آن گاه می تراود لبخند عطر شادی

 

از خاک خوابدیده تا آسمان هفتم

 

 

آموزش گام به گام آبرنگ

 

امروز میخوام این سگ پشمالو رو کار کنیم 

آموزش آبرنگ

۱

آموزش آبرنگ

۲

آموزش آبرنگ

۳

آموزش آبرنگ

پست بعدی هم چشمها و پوزه این سگ رو دقیق تر

کار می کنیم  در ضمن توضیح بدم که بیشتر آموزشها

از سایت های خارجی هستند و نقاشی های اول صفحه

از کارهای خودمه

 

 

 

توآشنای دلـــــــم آشنــــا چه میدانی ؟
نخوانده درس محبت ،وفا چه میدانی ؟

ندیده دردجدائــــی ،جــــدا مشو از دل
طبیب روح و دل من ،دوا چه میدانی ؟

نخورده خون جگر،حال من کجــا دانی
بلای زندگــــــی من ،بلا چه میدانی ؟

فقیر درگه این عشق خانمــــانسوزم
توشاه ملک وجودی ،گدا چه میدانی؟

مگر خدا دل تو مهــــــــربان کند با من
ولی تو کـافر مطلـق خـدا چه میدانی ؟

چه شامهــــا که دلــــم با تو گفتگو دارد
تو قبلـــه گاه دل من ،دعـــا چه میدانی ؟

صفای اهل نظر روی پاک وروشن تست
به پای دل ننشستی ،صفا چه میدانی ؟

ز رشـــــک مردم و بر روی غیر خندیــــدی
تو ای امیـــد دل من ،حیـــــــا چه میدانی ؟

پریــــدم از سرکویت به سنگ طعنه دریغا
بتا توجغدشناسی ،هما چه میدانی ؟

 

 سیزدهم فروردین ۱۳۸۷-0 |   | فهیمه سکه چی (Fahime Sekechi) | گروه  |لینک به نوشته